Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Feelbeat Oy, Y-tunnus 2246246-8, Postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ
2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Vesa Walden, vesa@feelbeat.fi
3. Rekisterin nimi
Feelbeat Oy:n asiakasrekisteri
4. Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Feelbeat Oy:n asiakas- ja jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen,kehittämiseen, analysointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, sekä toiminnankehittämiseen, seurantaan, oikeuksien ja väärinkäytösten valvontaan, sekäyhteistyökumppaneiden palvelujen markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojenkäsittely voidaan myös ulkoistaa henkilötietolain mukaisesti ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.
5. Rekisterin sisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
– Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot
– Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus, salasana ja muut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot
– Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– Rekisteröidyn tuottama sisältö, kuten palauteet, omat lisätiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot,kuten harrastukset ja muu hänen itsestään antama tieto. Rekisteröidyn tuottamaantuotantoaineistoa käsitellään tallennukseen käytetyn ohjelmiston käyttöehtojen mukaisesti.
– Feelbeat Oy:n tallentamat tiedot rekisteröityneestä itsestään ja tämän organisaatiosta.Esimerkiksi puhelin ja sähköpostihistoria.
Kaikkia tietoja ei tallenneta, vaan tallennus riippuu käytettävästä palvelusta.
6. Rekisterin tietolähteet
Ensisijaisina rekisterin tietolähteinä käytetään:
– asiakkuuteen ja palveluihin liittyvää- ja rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa
– tunnistamis-, varmennus-, osoite-,luottotietopalvelua tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavaosapuoli
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– Väestörekisterikeskukse tietojärjestelmän
– Muiden luotettavien järjestelmien avulla
7. Tietojen luovutus
Feelbeat Oy toimii tuotantojärjestelmien ja niihin liittyvien oheispalvelujen ylläpitäjänä palveluntilaajan lukuun. Tietoja luovutetaan ohjelmistojen käyttöehtojen mukaisesti käyttäjille ja palveluntilaajalle. Feelbeat Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelemiseen tarvittava tekninen toteutus saattaa edellyttää tiedon fyysistä sijoittamista Feelbeat Oy:n alihankkijoiden ulkopuolisille palvelimille, joihin on olemassa käyttöyhteys Feelbeat Oy:llä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle, ellei palvelun käyttämiseen vaadittava tekninen toteutus sitä edellytä.
8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Tietoa kerätään tietokantoihin, jotka ovat sanasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoillasuojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain Feelbeat Oy:n hyväksymät henkilöt.
9. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojahenkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevientietojensa korjaamista. Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettunaosoitteella:
Feelbeat Oy, Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ
10. Muut oikeudet
Rekisteröitynyt voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoa suoramarkkinointitarkoituksessa.